We spelen met 2 teams landeiljk, 2 provinciaal.

Eerste tiental: Ereklasse KNDB

Tweede tiental: 2e Klasse C KNDB

Derde zestal: Hoofdklasse ZHDB

Vierde viertal: 2e klasse ZHDB